Ullern eldreråd

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2020

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted