Politikk og politiske møter

Tore Strandskog(H)

Leder Ullern byutviklingskomite

Telefon: 994 77 834

E-post:

Ida Maria Saxebøl

Komitesekretær

Telefon: 953 07 138

E-post:

Ullern byutviklingskomite

Ullern byutviklingskomite behandler spørsmål om byutvikling, samferdsel og miljø.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Strandskog, Tore (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 994 77 834

Oppegaard, Martin Hill (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 480 05 502

Levy, Jan S. (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 907 57 562

Mollan-Olafsen, Roger (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 977 37 621

Gulseth, Siri (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Christensen, Bente (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 932 68 680

Kvæven, Berit (Venstre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 22 92 10 96

Natland, Lisbeth (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 468 42 769

Bruun, Beate (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern byutviklingskomite

Bugge, Benedicta Aall (Høyre)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Brecciaroli, Madeleine Tande (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Omdal, Kjell Eriksen (Høyre)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Helsingeng, Terje Coucheron (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Andreassen, Brit (Høyre)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 920 38 818

Smith-Sivertsen, Hermann (Høyre)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 922 23 685

Titlestad, Gard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Hansen, Per (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 905 08 721

Olsen, Bjørnar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Haugland, Constance (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Telefon: 993 84 515

Lokshall, Elisabeth Wendy (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Lundekvam, Åse (Venstre)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Myhre, Dag (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Farestveit, Terje (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Berge, Guro (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite

Hegna, Kristinn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern byutviklingskomite