Møte i Ullern bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

201124 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - rettet (PDF 1,8MB)

Protokoll

201217 BU pro (PDF 298KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 20/86
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 17.12.2020
PS 20/87
OS 20/38
PS 20/88
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
PS 20/88
Suppleringsvalg til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern
PS 20/90
Endring av ungdomsskoletilhrighet for Skøyen skole - skolesituasjonen i Bydel Ullern
PS 20/91
PS 20/92
Høring av konsesjonssøknad for Fåbrofossen mikrokraftverk i Lysakerelva i Oslo kommune og i Bærum kommune i Viken
PS 20/93
PS 20/94
OS 20/39
Utkvittering av bydelsutvalgets verbalvedtak vedr anlegg av sykkelveier
OS 20/40
OS 20/41

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. desember 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Fjernmøte (digitalt møte) ved bruk av Teams

Sted