Møte i Ullern bydelsutvalg

Om møtet

Møtet gjennomføres som fjernmøte. Saker til åpen halvtime må sendes inn skriftlig og vil bli referert ved starten av møtet. Saker til "åpen halvtime" og spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 290420 Innkalling (PDF 396KB)

200401 Utkast til plan for idrett og friluftsliv (PDF 10,1MB)

Protokoll

200429 BU pro (PDF 183KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 20/23
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 29.4.2020
PS 20/24
OS 20/16
PS 20/25
OS 20/17
PS 20/26
PS 20/27
Retningslinjer for tilskudd til kultur og idrettstiltak, tilskudd til leie av idrettsanlegg/-hall og tilskudd til nærmiljøtiltak
PS 20/28
Høringsutkast - behovsplan for idrett og friluftsliv 2021 - 2030
PS 20/29
PS 20/30
OS 20/18
Referat fra møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg 20.4.2020

Tid og sted

Dato

Onsdag 29. april 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Fjernmøte (digitalt møte)

Sted