Om møtet

Møtet holdes på Ullerntunet (Ullernchausseen 111) og starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 170622 Innkalling(1) (PDF 116KB)

110 BU 170622 PS 1769 Kommuneplan vedlegg 0-1-2 (PDF 34MB)

111 BU 170622 PS 1769 Kommuneplan Vedlegg 3-4 (PDF 24,6MB)

Protokoll

170622 BU pro (PDF 215KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 17/64
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 22.06.2017
PS 17/65
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 11.05.2017
PS 17/66
Budsjettsaldering pr juni 2017
PS 17/67
Sommerfullmakt
PS 17/68
Varamedlem for Høyre til Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
PS 17/69
Uttalelse til utkast til kommuneplan 2017 - samfunnsdel med byutviklingsstrategi - offentlig ettersyn
PS 17/70
Uttalelse til revisjon av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting
PS 17/71
Uttalelse til tiltak nærmere enn fire meter fra kommunal eiendom - barnehage i regi av Ullern menighetsråd
PS 17/72
Uttalelse til forslag om fartshump i Hagan terrasse 11
PS 17/73
Forslag om registrering og vern av gamle eiketrær på Montebello ifm mulig utbyggingsprosjekt
PS 17/74
Rapport fra tilsyn ved Madserudhjemmet 17.03.2017
PS 17/75
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 17.03.2017
PS 17/76
Nedleggelse av Kajalund sykehjem
PS 17/77
Høring - utkast til ny forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune
OS 17/10
Rapportering virksomhetsstyring pr mai 2017
OS 17/11
Referat fra arbeidsutvalgets møte 13.06.2017

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ullerntunet, Ullernchausseen 111

Sted