Møte i Ullern bydelsutvalg

Innkalling

100 BU 120418 Innkalling (PDF 117KB)

Protokoll

180412 BU pro (PDF 143KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 18/12
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 12.04.2018
PS 18/13
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 08.02.2018
OS 18/15
Skolebehovsplan 2019 - 2028
PS 18/14
1. kvartalsmelding 2018 for Bydel Ullern
PS 18/15
Lokalisering av bydelsadministrasjonen fra februar 2020
PS 18/16
Søknad om skjenkebevilling - De tre stuer AS
PS 18/17
Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Hoffsveien
PS 18/18
Endring i Venstres representasjon i Ullern helse- og sosialkomite
PS 18/19
Endringer i Arbeiderpartiets representasjon i bydelsutvalgets komiteer
PS 18/20
Endringer i Høyres representasjon i driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Ullern
PS 18/21
Forslag om talerett i bydelsutvalget
OS 18/16
Årsmelding Ullern eldreråd 2016 og 2017
OS 18/17
Årsberetning 2017 for Ullern ungdomsråd
OS 18/18
Rapport fra tilsyn ved Madserudhjemmet 04.12.2017
OS 18/19
Årsrapport fra tilsynsutvalg 1 - Kajalund sykehjem, Silurveien sykehjem og Ullerntunet helsehus og sykehjem
OS 18/20
Årsrapport fra tilsynsutvalg 3 - Øvre Skogvei bolig, Casinetto aktivitetssenter og Gustav Vigelands vei avlastningsbolig
OS 18/21
Thorvald Erichsens vei 3 (Madserud) forslag til detaljregulering på begrenset høring (etablering av fortau mellom Hyllveien og Madserud alle)
OS 18/22
Referat fra arbeidsutvalgets møte 03.04.2018

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. april 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted