Til innhold
Ullern bydelsutvalg

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. november 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 211119 Innkalling - saksliste (PDF 406KB)

Protokoll

191121 BU pro (PDF 255KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 19/71
Godkjenning av innkalling og saksdokumenter til Ullern bydelsutvalg 21.11.2019
PS 19/72
PS 19/73
Endringer i Arbeiderpartiets representasjon i Ullern byutviklingskomite
PS 19/74
Endringer i Høyres representasjon i Ullern byutviklingskomite
PS 19/75
Hagan terrasse 3 mfl - varsel om oppstart av detaljregulering
PS 19/76
Kunngjøring om affentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Åsjordet 3 til boligbebyggelse - offentlig vei
PS 19/77
Møteplan 2020 for Ullern bydelsutvalg, komiteer og brukerråd
OS 19/52
OS 19/53
OS 19/54