Møte i bydelsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Spørsmål vedrørende møtet kan skje til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

221118 forslag til budsjett 2023 Bydel Ullern - Budsjett 2023 og Handlingplan 2023-2026 (003) (PDF 2,9MB)

Tid og sted

Dato

Mandag 5. desember 2022

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Fjernmøte (digitalt møte) ved bruk av Teams