Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Ullern

16-11-18 Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 18.11.2016

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.