Til innhold
Tilsynsrapporter Bydel Ullern

16-10-19 Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 19.10.2016

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.