Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern kultur- og oppvekstkomite 27.08.2015