Godkjenning av innkalling og saksliste til komiteens møte 27082015