2015

Bevilgning av merking av tursti fra Bestumkilen til Smestad - Hoffselvens venner