Ullern barneverntjeneste søker fosterhjem

-Vi er to brødre mellom 10 og 14 år som veldig gjerne skulle hatt et fosterhjem i østlandsområdet. Vi gjør det begge bra på skolen, har fritidsaktiviteter og er som andre barn/ungdommer. Vi trives med å være aktive og gjøre aktiviteter sammen og hver for oss, og vi vil gjerne bo i samme hjem. Vi er også glade i dyr, så har du/dere dyr så går det fint.

-Vi har søsken og en mamma som vi ikke bor sammen med. Vi vil fortsette å ha kontakt med mamma, søsken og øvrig familie og derfor er det viktig at fosterfamilien kan hjelpe til med transport og støtte i forbindelse med dette.

Er du interessert i å være vårt fosterhjem? I så fall ta gjerne kontakt med våre kontaktpersoner i barneverntjenesten; Ida tlf.: 940 06 277 eller Kjersti tlf.: 941 75 453. (Vakttelefon: 913 37 452)

Barnevernstjenesten i Bydel Ullern leter også etter fosterhjem til andre barn, så ta gjerne kontakt hvis du er interessert så tar vi en prat.

Fosterhjem

Å være fosterhjem gir mange gleder, noen utfordringer og muligheten til å være der for barn som trenger det. I Ullern barneverntjeneste tilbyr vi den oppfølgingen og veiledningen som våre fosterhjem trenger. Alle hjemmene har en egen kontaktperson som følger både barnet/ barna, fosterhjemmet og biologisk familie, noe som gir forutsigbarhet og trygget i oppdraget.

Vi ønsker at fosterhjemmet til brødrene består av voksne som kan være til stede for dem, ha tid til å følge de opp i aktiviteter og som liker å være aktive i hverdagen.

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli fosterhjem, men familien må ha forståelse og omsorg for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest. Fosterforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest. Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Barneverntjenesten ønsker at fosterhjemmet gjennomgår PRIDE-kurs eller andre relevante kurs til støtte for fosterhjemmet.

Det vil bli utbetalt lønn i henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. Mye nyttig informasjon om å være fosterhjem finner dere på nettsiden til Bufdir og fosterhjem https://ny.bufdir.no/fosterhjem/