Hva kan en kreftkoordinator hjelpe deg med?

-En kreftkoordinator har oversikt over hvilke tilbud og muligheter som finnes i den kommunen du bor i. Det er en person som kan tilrettelegge hverdagen for den kreftsyke og pårørende. En person som det er lett å få tak i, og som kan bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.

Maria Refsum Pencic har rollen som kreftkoordinator i Bydel Ullern.
-Alle som har en kreftdiagnose, enten kurativt eller palliativt forløp kan ta kontakt med meg, uansett hvor de befinner seg i sykdomsfasen, sier Maria.

-Mange kurative føler seg ofte overlatt til seg selv når de er erklært friske og vi opplever at flere har behov for en kontakt i etterkant av sykdommen for eksempel i forbindelse med bivirkninger etter behandling.

Maria forteller også at kreftkoordinator ofte blir koblet på litt for sent i sykdomsforløpet: -De fleste blir henvist fra spesialisthelsetjenesten, men dessverre ser vi at det ofte kommer litt for sent i sykdomsforløpet. Mange har behov for en kontaktperson i bydelen tidlig i sykdomsfasen. Men noen tar selv kontakt med meg etter å ha funnet informasjon på nettsider eller fått tips av venner og familie om tjenesten.

Hvordan får en kontakt med deg?

En kan be om å bli henvist via spesialisthelsetjenesten eller fastlege, eller en kan selv ta kontakt på 417 05634 eller maria.pencic@bun.oslo.kommune.no
Kreftkoordinatoren i Bydel Ullern holder til i Hoffsveien 48.

Dette kan kreftkoordinatoren hjelpe med:
• Informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose
• Behandling, rehabilitering og lindring
• Samtalepartner for den som er kreftsyk og pårørende
• Tilrettelagt hjemmesykepleie

Kreftkoordinatortjenesten i Bydel Ullern ligger under Helse og Mestring i et team for alvorlig syke, hvor det finnes en kreftsykepleier og to palliative sykepleiere, sier Maria: -Vi jobber tett sammen og server hele bydelen. Hvis hjemmetjenesten er inne i bilde, fungerer vi som ett supplement og bistår der det trengs. Vi sørger for gode rutiner i hjemmet for å oppnå mest mulig hjemmetid. Vi har også tett kontakt med lokalsykehuset og andre behandlende sykehus, avslutter hun.

Maria Refsum Pencic vikarierer for Hilde Solbakken Bergaard til april 2023.