Hva er egentlig velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet , sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, forteller Jenny Thalainbik, som til daglig jobber med velferdsteknologi i Bydel Ullern.

Hun sier at disse hjelpemidlene kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosialt, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. I tillegg kan velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet, fortsetter hun.
«Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon»


-Men hvem kan bruke denne teknologien?

Teknologien kan benyttes av innbyggere bosatt i Bydel Ullern, og som har har behov for hjelp, eller kronisk sykdom. Det er også aktuelt for deg som trenger veiledning eller mer kunnskap om hvordan man selv kan følge opp egen sykdom. Tilbudet er gratis, men man må være over 18 år, forteller Jenny som legger til at i noen tilfeller kan det være en egenandel men dette blir du informert om.

Hvordan kan dette hjelpe meg?

Teknologien kan hjelpe deg med å styre din egen helse og gi deg frihet til å styre dagen din selv. Kanskje det aller viktigste er at disse hjelpemidlene kan forebygge forverring av din helse og i noen tilfeller forhindre innleggelser på sykehus fordi du får god oppfølging og veiledning fra bydelen underveis. Dette kan bidra til at du kan bo hjemme lengre.
Hva slags hjelpemidler kan jeg få? Digitalt tilsyn, avstandsoppfølging, elektronisk medisndispensere, trygghetsalarmer eller GPS-lokaliseringsteknologi.

Illustrasjonsbilde av digitalt tilsyn og avstandsoppfølging.
Illustrasjonsbilde av digitalt tilsyn og avstandsoppfølging.

Illustrasjonsbilde av elektroniske medisindispensere
Illustrasjonsbilde av elektroniske medisindispensere.

Illustrasjonsbilde av trygghetsalarmer og GPS-lokaliseringsteknologi
Illustrasjonsbilde av trygghetsalarmer og GPS-lokaliseringsteknologi.

Er det mulig å håndtere disse hjelpemidlene alene uten hjelp av mennesker? Hjelper bydelen meg med det?

Før du tar i bruk velferdsteknologi, vil en ansatt fra bydelen komme på et hjemmebesøk og gjøre en grundig kartlegging av din helse og hva du trenger for å bo hjemme lengst mulig. Under besøket vil du og dine pårørende få informasjon om hvordan bydelen skal følge deg opp ev. gi opplæring i hvordan hjelpemidlene skal brukes.


Hvem tar jeg kontakt med for å få informasjon om dette?

Du kan enten på e-post: velferdsteknologi@bun.oslo.kommune.no eller på telefon: 953 07 268, da kommer du til noen som kan henvise deg til riktig person.

Koster det penger?

For trygghetsalarmer kan det være en egenandel, men de andre hjelpemidlene er gratis.
Er det mange som bruker disse hjelpemidlene i dag?
Det er veldig mange som bruker trygghetsalarmer. Ellers er det i underkant av 100 brukere i Bydel Ullern med ulike typer hjelpemidler innen velferdsteknologi. Det mest vanlige er trygghetsalarm.

Hva du trenger baseres på dine behov og ønsker du selv har for å kunne klare deg hjemme lengst mulig, avslutter Jenny.