Bydelen har fått en miljø- og klimaplan

Spesialrådgiver i Bydel Ullern, Ida Maria Saxebøl er forfatteren bak bydelens aller første miljø- og klimaplan.

Oslo kommune har en visjon om at byen skal bli en grønnere, varmere og en mer skapende by med plass for alle. Kommunen har som mål å være en nullutslipps-by, samt være Europas ledende miljøby innen 2040.

-For å ta en aktiv del i kommunens arbeid for å bli en grønnere by, fattet Ullern bydelsutvalg verbalvedtak i 2020 for at bydelen skulle utarbeide en miljø- og klimaplan som skulle legge rammene for det lokale miljø- og klimaarbeidet. Planen ble vedtatt i sommer, og skal fungere som et verktøy for oppfølging av bydelens innsats på området, forteller Ida som fortsetter:

-Miljø- og klimaplanen er delt opp i seks kapitler, som omhandler forskjellige områder hvor det skal arbeides med miljø- og klimatiltak. Antall tiltak per område varierer fra tre til ni, og noen av tiltakene har i tillegg ett eller flere undertiltak.

-I utformingen av planen har det vært etterstrebet å legge opp til tiltak som er innenfor bydelens handlingsrom, og som strekker seg fra konkrete oppgaver som å arbeide for sette ut panteinnsamlere, til å ha fokus på klima og miljø som høringsinstans - og til å oppfordre barnehagene til å arrangere bytte- og ombruksarrangementer. Tiltakene er med andre ord varierte og favner bredt, og bydelen er i gang med arbeidet med å nå målene i planen, avslutter Ida.

Her finner du miljø- og klimaplanen for Bydel Ullern (PDF)