Stovner ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Ungdomsrådet uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen. De kan også ta initiativ til egne prosjekter og saker som de mener er viktige for unge i Bydel Stovner.

 

Medlemmer

Mirjafari, Niki Sadat

Leder av Stovner ungdomsråd

Ademi, Aurora

Nestleder av Stovner ungdomsråd

Hussain, Aleena

Medlem av Stovner ungdomsråd

Sheikh, Arina Aamir

Medlem av Stovner ungdomsråd

Iqbal, Farqaleet

Medlem av Stovner ungdomsråd

Blystad, Helene

Medlem av Stovner ungdomsråd

Tulum, Bersu Sena

Medlem av Stovner ungdomsråd

el Moussaioui, Selma

Medlem av Stovner ungdomsråd

Ademi, Blerona

Medlem av Stovner ungdomsråd

Vo, Nini

Medlem av Stovner ungdomsråd

Abdulqadir, Saifa

Medlem av Stovner ungdomsråd

Hibout, Naima (Ap)

Hibout, Naima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Observatør av Stovner ungdomsråd
Medlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Aslam, Awais (Ap)

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Observatør av Stovner ungdomsråd