Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Løberg, Mona (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Hibout, Naima (Ap)

Hibout, Naima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Observatør av Stovner ungdomsråd
Medlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Henriksen, Thor (Høyre)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Olsen, Karl P. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester