Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Svendsen, Tobias (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Leder av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Kildal, Steinar (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Kjendlie, Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Jansen, Mona Kristin (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig