Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Svendsen, Tobias (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Kildal, Steinar (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Kjendlie, Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Jansen, Mona Kristin (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter