Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Johannessen, Lasse (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem

Lervik, Inger J. (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Vendsbo, Vera (H)

Vendsbo, Vera (Høyre)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Henriksen, Thor (Høyre)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem