Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet

Tilsynsutvalgene fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer på det enkelte tjenestested. Tilsynsutvalgene rapporterer til bydelsutvalget om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres. Personer som tilsynsutvalgene møter er anonymiserte i rapportene.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Johannessen, Lasse (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet

Lervik, Inger J. (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Henriksen, Thor (Høyre)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet