Stovner ungdomsråd

Stovner ungdomsråd har inntil 11 likestilte medlemmer i alderen 12-19 år, som bor i bydelen og som representerer ungdomsskoler, videregående skoler og frivillige organisasjoner.

Stovner ungdomsråd tildeler midler til ungdomstiltak for barn og unge i bydelen. Kriterier, søknadsskjema og rapporteringsskjema finnes her: https://www.stovnerungdom.no/sok-penger. Pengene kan også tildeles til egne prosjekter og saker som rådet mener er viktige for unge i Bydel Stovner.

Stovner ungdomsråd gir råd i saker som gjelder barn og unge, som folkehelse, kultur og tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren.

Stovner ungdomsråd kan også ta initiativ til å fremme saker til politisk og administrativ ledelse.

einnsyn.no finner du alle møter med innkallinger, protokoller og politiske saker som behandles i Bydel Stovner. Også framtidige møter finnes der.

Medlemmer logger seg inn via Acos møteportal: moteportal.oslo.kommune.no/BYD
Meld fra her hvis du som medlem har problemer med å logge deg inn på møteportalen.

Medlemmer

Abdulqadir, Saifa

Leder av Stovner ungdomsråd

Vo, Nini

Nestleder av Stovner ungdomsråd

Ademi, Aurora

Medlem av Stovner ungdomsråd

Ademi, Blerona

Medlem av Stovner ungdomsråd

Tulum, Bersu Sena

Medlem av Stovner ungdomsråd

Bass, Maimuna

Medlem av Stovner ungdomsråd

Dawit, Henos

Medlem av Stovner ungdomsråd

Kayani, Zara

Medlem av Stovner ungdomsråd

Rodval, Raihan

Medlem av Stovner ungdomsråd

Ghebremichael Daniela

Medlem av Stovner ungdomsråd

Aamir Alisha

Medlem av Stovner ungdomsråd