Politikk og politiske møter

E-post:

Medlemmer

Sandberg, Pia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Leder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Halseth, Ewy (Annet)

Nestleder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kjendlie, Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Jansen, Mona Kristin (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Kildal, Steinar (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Elilifsen, Olav (Annet)

Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Sogn, Jon-Inge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Johannessen, Marianne (Annet)

Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse