Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse gir råd til bydelsutvalget i saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse kan også ta initiativ til å fremme saker til politisk og administrativ ledelse.

einnsyn.no finner du alle møter med innkallinger, protokoller og politiske saker som behandles i Bydel Stovner. Også framtidige møter finnes der.

Medlemmer logger seg inn via Acos møteportal: moteportal.oslo.kommune.no/BYD

Medlemmer

Sandberg, Pia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Leder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Halseth, Ewy (Annet)

Nestleder av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kjendlie, Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Jansen, Mona Kristin (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Kildal, Steinar (Annet)

Medlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Elilifsen, Olav (Annet)

Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Sogn, Jon-Inge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse

Johannessen, Marianne (Annet)

Varamedlem av Stovner råd for personer med funksjonsnedsettelse