Møte i Stovner Mangfold-, oppvekst- og kulturkomité

Sak 49/16 - Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30