Politikk og politiske møter

E-post:

Medlemmer

Nikolaisen, Laila (Arbeiderpartiet)

Leder av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem

Olsen, Karl P. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Henriksen, Thor (Høyre)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Hussein, Fardowsa Omar (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd

Ludt, Tore (SV)

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Leder av Stovner helse- og sosialkomite

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskogen sykehjem
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Lehnskaugen, Irene (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Rognlien, Inger Synøve (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Syed, Jamil (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd