Stovner eldreråd

Stovner eldreråd består hovedsakelig av alderspensjonister.

Stovner eldreråd gir råd til bydelsutvalget i saker som gjelder gruppen de representererer, som eldres levekår, eller tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram og lignende.

Stovner eldreråd kan også ta initiativ til å fremme saker til politisk og administrativ ledelse.

Medlemmer logger seg inn via Acos møteportal: moteportal.oslo.kommune.no/BYD
Meld fra her hvis du som medlem har problemer med å logge deg inn på møteportalen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Helgebostad, Jens (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Groruddalssatsingskomiteen
Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet

Nikolaisen, Laila (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Olsen, Karl P. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Henriksen, Thor (Høyre)

Medlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg III for hjemmebaserte tjenester

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Hussein, Fardowsa Omar (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd
Ludt, Tore (SV)

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Groruddalssatsingskomiteen
Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Leder av Stovner helse- og sosialkomite

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Stovnerskoghjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg II for Haugenstua dagsenter og Stigenga dagsenter

Lehnskaugen, Irene (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Hovelsås, Jan

Varamedlem av Stovner eldreråd

Rognlien, Inger Synøve (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Syed, Jamil (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd