Møte i Stovner arbeidsutvalg

Sak 82/16 - Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. oktober 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30