Tid og sted

Dato

Torsdag 9. mars 2017

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted