Råd for funksjonshemmede

Innkalling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 21.01.2016 (PDF 110KB)

Protokoll

Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 21. januar 2016 (PDF 153KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Protokoll fra møte i Stovner Råd for funksjonshemmede 3. desember 2015
2/16
Protokoll møte i Bydelsutvalget Stovner 10.12.2015
3/16
Rapportering på bruk av trivselsmidler
4/16
5/16
6/16
Årsrapport Rådet for funksjonshemmede Byedl Stovner 2015
7/16
8/16
Nøkkeltallsrapportering pr 31. desember 2015
9/16
10/16
11/16
12/16
Forbedring av saksgangsrutiner til politiske komiteer, råd og utvalg
13/16
Orienteringssaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. januar 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted