Til innhold
Råd for funksjonshemmede

Møte i Stovner Råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. januar 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 21.01.2016 (PDF 110KB)

Protokoll

Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 21. januar 2016 (PDF 153KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Protokoll fra møte i Stovner Råd for funksjonshemmede 3. desember 2015
2/16
Protokoll møte i Bydelsutvalget Stovner 10.12.2015
3/16
Rapportering på bruk av trivselsmidler
4/16
5/16
6/16
Årsrapport Rådet for funksjonshemmede Byedl Stovner 2015
7/16
8/16
Nøkkeltallsrapportering pr 31. desember 2015
9/16
10/16
11/16
12/16
Forbedring av saksgangsrutiner til politiske komiteer, råd og utvalg
13/16
Orienteringssaker