Råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. mars 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted