Råd for funksjonshemmede

Innkalling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner26.05.2016 (PDF 174KB)

Saker til behandling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner26.05.2016 fullversjon (PDF 10,9MB)

SakTittel
28/16
Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 14.april 2016
29/16
Protokoll Stovner bydelsutvalg 28.04.2016
30/16
Bruker- og pårørendeundersøkelse i boliger for mennesker med funksjonshemming 2014-2015
31/16
32/16
33/16
Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel Stovner
34/16
35/16
Plan for å redusere kjøp av eksterne kommersielle tjenester
36/16
37/16
38/16
Orienteringssaker
RFF-ER-UR Oslo kommunes høringssvar kommuneloven om utvalgene

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. mai 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted