Råd for funksjonshemmede

Innkalling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 25.08.2016 (PDF 153KB)

Protokoll

Protokoll Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 25.08.2016 (PDF 73KB)

Saker til behandling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 25.08.2016 fullversjon (PDF 17MB)

SakTittel
39/16
Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 26.05.2016
40/16
Protokoll Stovner bydelsutvalg 09.06.2016
41/16
Planprogram for Nedre Rommen - Uttalelse til offentlig ettersyn
42/16
43/16
44/16
45/16
Offentlig ettersyn - Utkast til planstrategi 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
46/16
47/16
48/16
49/16
Orienteringssaker
RFF-ER-UR Oslo kommunes høringssvar kommuneloven om utvalgene

Tid og sted

Dato

Torsdag 25. august 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted