Råd for funksjonshemmede

Innkalling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 01.12.2016 (PDF 56KB)

Protokoll

Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 01.12.2016 (PDF 54KB)

Saker til behandling

SakTittel
55/16
Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 22.09.2016
56/16
Protokoll Stovner bydelsutvalg 13.10.2016
57/16
Protokoll Stovner bydelsutvalg 10.11.2016
58/16
59/16
Forslag til valg av områder for nærmiljøsatsing og prosess for utvikling av programplan i ny Groruddalssatsing
60/16
61/16
Orienteringssaker
RFF - oversendelse til RFF 20102016
RFF - innspill fra Mental Helse 06102016
RFF - avisinnlegg fra Mental helse 21092016

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. desember 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted