Til innhold
Råd for funksjonshemmede

Møte i Stovner Råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Torsdag 1. desember 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 01.12.2016 (PDF 56KB)

Protokoll

Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 01.12.2016 (PDF 54KB)

Saker til behandling

SakTittel
55/16
Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 22.09.2016
56/16
Protokoll Stovner bydelsutvalg 13.10.2016
57/16
Protokoll Stovner bydelsutvalg 10.11.2016
58/16
59/16
Forslag til valg av områder for nærmiljøsatsing og prosess for utvikling av programplan i ny Groruddalssatsing
60/16
61/16
Orienteringssaker
RFF - oversendelse til RFF 20102016
RFF - innspill fra Mental Helse 06102016
RFF - avisinnlegg fra Mental helse 21092016