Til innhold
Råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. januar 2017

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bydelssalen, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 26.01.2017 (PDF 378KB)

Protokoll

Protokoll Rådet for funksjonshemmede Bydel Stovner 26.01.2017 (PDF 261KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Protokoll fra møte i Stovner Råd for funksjonshemmede 01.12.2016
2/17
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 15.12.2016
3/17
4/17
5/17
6/17
Årsrapport for Stovner Råd for funksjonshemmede 2016
7/17
8/17
9/17
10/17
Orienteringssaker