Til innhold
Råd for funksjonshemmede

Møte i Stovner Råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. desember 2015

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Glassmøterommet, Karl Fossums vei 30

Sted

Innkalling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 03.12.2015 (DOCX 425KB)

Protokoll

Protokoll Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 03.12.2015 (PDF 49KB)

Saker til behandling

Sakskart Råd for funksjonshemmede Bydel Stovner 03.12.2015 (PDF 6,1MB)

SakTittel
55/15
Protokoll fra møte i Stovner råd for funksjonshemmede 05.11.2015
56/15
Protokoll fra møte i Stovner bydelsutvalg 12.11.2015
57/15
58/15
59/15
Uanmeldt tilsyn ved Vestlisvingen barne- og avlastningsbolig 23.09.2015
60/15
61/15
Konstituering av Stovner råd for funksjonshemmede 2015-2019
62/15
Forslag til reglement for politiske organer 2015-2019
63/15
64/15
Orienteringssaker