Tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 4 og nr. 6 bokstavene a og b i 3 bydeler i Oslo kommune