Møterekke 2

Etablering av omsorgsboliger og dagaktivitetssenter for personer med kognitiv svikt