Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan - tennisbanetomta ved Tokerud skole, Inga Bjørnsons vei 1A