Sak behandlet etter fullmakt - høring - forslag til mindre endringer i områdereguleringsplan for Furuset