Kjøp av elektriske biler, overføring av driftsmidler til investeringsbudsjettet