INNSTILLING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL GRUNNSKOLENES DRIFTSSTYRER