Forslag til valg av områder for nærmiljøsatsing og prosess for utvikling av programplan i ny Groruddalssatsing