Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk Stovnerskogen sykehjem 6.juni 2016