Møterekke 4

Etablering av bekk, turvei og belysning samt utvidelse av Rommensletta skulpturpark