Innspill til oppstartsmøte - Inga Bjørnsons vei 1 - Tokerud flerbrukshall