Politiske saker 2015

Valg av representanter til Stovner Eldreråd og Råd for funksjonshemmede 2015-2019