Oversikt over politiske saker i Bydel Stovner

2017 (mars) - dagens dato
Politiske saker i bydelsutvalg, komiteer og råd finner du på einnsyn.no. Også framtidige møter finnes der.
Lenke til brukerveiledning for hvordan du bruker einnsyn Anbefaler å søke enkeltsøk - avgrense til Bydel Stovner, og velge type dokument saksframlegg. Du kan også velge politiske møter. Skriv deretter inn navn på det du søker etter.

2015-2017
Politiske saker i bydelsutvalg, komiteer og råd finner du nedenfor. Søk på navn, og/eller bruk filter.

Til og med 2014
Send epost til postmottak@bsr.oslo.kommune.no og presiser så godt du kan hvilke dokumenter du ønsker å se.